วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปากพนัง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักริมแม่น้ำ ชมความงามธรรมชาติ


ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ พักรีสอร์ทริมแม่น้ำ ล่องเรือชมธรรมชาติ ฟังปราชญ์ชาวบ้านเล่าเรื่องราวริมสองฝั่งน้ำ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ชมการประกอบอาชีพประมงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่น และกินอาหารจานเด็ด ซึ่งต้องเผ็ดน้ำตาใหล.
ปากพนัง เป็นเมืองต้นกำเนิดประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุที่มีมากว่าพันปี
ปากพนัง เป็นเมืองท่าค้าขายทางน้ำอันยิ่งใหญ่ในอดีต
ปากพนัง เป็นเมืองที่มีคอนโดนกนางแอ่นมากที่สุดในภาคใต้
ปากพนัง เป็นเมืองที่มีโรงสีไฟมากที่สุดในภาคใต้
ปากพนัง เป็นเมืองที่เคยมีวาตะภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้
ปากพนัง เป็นเมืองที่มีประตูเก็บกัก ระบายน้ำตามโครงการพระราชดำริ ร.๙
ปากพนัง เป็นเมืองที่มีสะดือทะเลเพื่อประกอบพิธีปลุกเสก
"จตุคาม-รามเทพ" อันเข็มขลัง มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งเอเซียอาทิตย์ขึ้น ณ หาดปากพนัง


ยามเช้าที่ท่าเทียบเรือทางฝั่งตะวันออกของชายหาดปากพนัง


กังหันลมสำหรับปั่นกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายหาดฝั่งตะวันออกประตูกั้นระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจีด ในโครงการพระราชดำริของ ร.๙


ปล่องโรงสีไฟเก่า สำหรับสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร


คอนโดนกนางแอ่น ซึ่งมีอยู่ทั่วไป


ตัวเมืองปากพนัง มุมมองจากกลางแม่น้ำปากพนัง


ศูนย์ราชการตั้งอยู่ริมแม่น้ำ


ท่าเทียบเรือข้ามฟากของเทศบาล


เรือนำเที่ยวในแม่น้ำปากพนังล่องเรือชมธรรมชาติ


ปากบาง


โพงพางดักปลา


ในบาง


ชุมชนชายน้ำ


เครื่องมือจับปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน


การสัญจรทางน้ำ


 การสัญจรบนทางยกระดับในป่าชายเลน


นี่คืออุโมงค์ป่าจาก


ยามเย็น ณ ชุมชนชายน้ำ


อาทิตย์อัสดง ณ แม่น้ำปากพนัง


ย่ำค่ำท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ

--------------------------------------------------------------

วีดีโอทริปปากพนัง
ท่านที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..คุณชำนาญ ชูสุวรรณ
โทร..089 6462682
e-mail..freestyletrip@gmail.com